Loading...
Google Play App Store
Tekje onlaýn market
557
ARSHIA Par ütük AS2006-9022
281.60 TMT
Kategoriýa Hojalyk tehnika GEÝIM IDEG TEHNIKALARY Bugly ütükleme enjamlary
Barkody 9022
Kepillik 1 aý

Bug ütük ARSHIA AS2006-9022

Häsiýetleri

 

   Görnüşi: dik elde ulanylýan bug ütük

   Kuwwaty: 1500W

   Suw gabynyň göwrümi: 200 ml

   Gyzýan wagty: 35 sekunt

   aşa gyzgynlykdan goragly

   Korpus materialy: plastmassa

   Elektrik üpjünçiligi: Tordan 220-240V, 50-60Hz

   Bug elektrik nasosyň üsti bilen yzyguderli ýagdaýda berilýär.

   Buguň berlişi 27g/min

   Oturtma-çotga matadan worsy aýyrmak üçin

 

Haeger HG-1214G öý üçin niýetlenen köpugurly suw gaby 300ml bolan bug ütük. Kuwwaty 150W. 60 sekunda gyzyp, işe taýýar bolup bilýär. Bu enjamyň kömegi bilen eşikleri asyjylardan aýyrmazdan, şeýle hem perdeleri duran ýerlerinde ütükläp tekizläp bolar. Bug ütügi güýçli bug bermäge ukyply bolup, mebelleriň ýüzüni dezinfeksiýa etmege, zyýanly bakteriýalary ýok etmek üçin ulanmaga oňaýlydyr.