Loading...
Google Play App Store
Tekje onlaýn market
Haeger Köke bişirýän HG-234
Haeger
Ammarda ýok
Kategoriýa Hojalyk tehnika NAHAR TAÝÝARLAÝJY ENJAMLAR Toster, gril we wafli bişirijiler
Brend Haeger
Barkody 6971399022437
Kepillik 1 aý

Köke bişiriji Haeger HG-234

Häsiýetleri 

 

· Kuwwaty: 1400 W.

· Bir wagtyň özünde taýyn önümleriniň sany: 24

· Plastinanyň ölçegleri: 25 x 29 sm.

· Elektrik üpjünçiligi: 220V, 50-60 Hz

· Doly toplum: köke bişirýän Haeger 1400W 

· Plastinalar köýdürmä garşy örtükli

· Süýşmeýän aýaklar

· Işjeňlik we taýýarlyk görkezijiler

· Tötänleýin açylmazlygy üçin gulplanýan tutowaçlar

 

Haeger HG-234 enjam bir wagtyň özünde 24 hozuň ýarysyny bişirmäge mümkinçilik berýär, bu örän amatly we çalt bolup durýar. Onuň kiçi göwrümi aşhanada gaty az ýer tutar we ak reňkdäki ajaýyp dizaýny islendik aşhanyň bezegine laýyk geler. Tutawajy gyzgyndan goragly we bedene tötänden degende zyýan ýetmez ýaly edilen.