Loading...
Google Play App Store
Tekje onlaýn market
293
Manual Juicer, mehaniki miwe sykyjy
Beýlekiler
355.00 TMT
Kategoriýa Hojalyk tehnika AŞHANA ÜÇIN ENJAMLAR Miwe sykyjylar
Brend Beýlekiler
Barkody 36229

Mehaniki miwe sykyjy

 

   Poslamaýan polatdan mehaniki miwe sykyjy. Süzmek üçin elek we miwe şiresi üçin demir jam bilen enjamlaşdyrlan. Bu presiň kömegi bilen Siz ýokumly täze içgini aňsat we çalt taýýarlap bilersiňiz.

   Bu enjam size köp ýyllap hyzmat eder, sebäbi materiallar okislenmeýär. Sykylan miwe şireler miweleriň tebigy tagamyny saklaýar. Miwe önümleri sykma çalt we artykmaç tagalla etmezden amala aşyrylýar.

   Uly şire ýygnaýan gabyň kömegi bilen tutuş maşgalaňyz üçin sagdyn içgi taýýarlap bilersiňiz. Bu miwe sykyjy enjam miweleriň ähli görnüşleri we gök önümler üçin örän amatly bolar.