Loading...
Google Play App Store
Tekje onlaýn market
478
Miwe sykyjy enjam Sonifer SF-5522
Sonifer
470.00 TMT
Kategoriýa Hojalyk tehnika AŞHANA ÜÇIN ENJAMLAR Miwe sykyjylar
Brend Sonifer
Barkody 6971184584652
Reňki Kümüşsöw
Kepillik 1 aý

Miwe sykyjy enjam Sonifer SF-5522

Häsiýetleri

 

   Kuwwaty: 400W Güýçli hereketlendiriji

   Tizlik: gaty miweler we gök önümler üçin 2 sany tizlik

   Işleýiş: XXL önümleri ugradyjy trubkasynyň bardygy esasynda gök önümleri öňünden   

   kesmek zerurlygy ýok,

   Ideg: Ulanylyşy we arassalanmagy üçin ajaýyp aýrylýan bölekler

   Ulanylan materiallar: Poslamaýan polat korpus, süzgüç we pyçagy

   Howpsuzlyk ulgamy: 4 basgançakly howpsuzlyk ulgamy

   Güýçli hereketlendiriji aşa gyzmakdan goragly

   Blokirleýji gulp: Bar

   Şireli ýygnaýan gap: 500 ml

   Pulpa gaby: Bar, uly

   Ähli sellýuloza aňsat aýrylmak üçin bir erde üýşürilýär.

   Tok geçirijiniň uzynlygy: 1m