Loading...
Google Play App Store
Tekje onlaýn market
307
Nikai NH-496SB1 mikser
NIKAI
575.00 TMT
Kategoriýa Hojalyk tehnika AŞHANA ÜÇIN ENJAMLAR Mikserler
Brend NIKAI
Barkody 6291071210458
Kepillik 1 aý

Blender we mikser Nikai NH-496SB1 (5 v1)

Häsiýetleri

 

  Marka: Nikai

  Görnüşi: NH-496SB1

  Blender görnüşi: çümdirilýän

  Kuwwaty, W: 300

  Dolandyryşyň görnüşi: Elektron

  Tizlikleriniň sany: 2

  Mini maýdalaýjy, göwrümi: 500 ml

  Ölçeg gaby: 700 ml

  Çaga iýmitini taýýarlamak: Hawa

  Aýyrylýan pyçak: Hawa

  Ulanylan materiallar: plastik+poslamaýan polat

  Naprýaženiýe: AC 220-240 W 50/60 GHz

  Toplumda 600 ml gaby bar

  Aňsat arassalamak üçin niýetlenen dizaýn

 

Elde ulanmak üçin niýetlenen çümdürilýän blender, häzirki zaman öý hojalykçy aýallaryň durmuşyny ep-esli ýeňilleşdirer. Ýörite saýlanan poslamaýan polat pyçaklar gök önümleri, peýnir ýa-da hozlary maňyzlaryny aňsatlyk bilen maýdalamaga mümkinçilik berýär. Bu enjam bilen Siz hakyky çaga iýmitini aňsat we çalt taýýarlap bilersiňiz, kokteýlleri we beýleki suwukluklary ussat kimin garyşdyryp bolarEnjam ergonomika taýdan hem gaty amatlydyrýagny ony uzak wagtlap eliňizde işjeň ýagdaýda saklasaňyzda kyn düşmez. Amatly mikserbulaýjy oturtmalary (nasadkalar) ulanyp dürli önümleri garyşdyrmaga mümkinçilik berýär.