Loading...
Google Play App Store
Tekje onlaýn market
343
"Nivea Gündelik krem, ýaşlyk energiýasy 55+" 50 g 81281
Nivea
86.00 TMT
Kategoriýa Gözellik we ideg KOSMETIKA SERIŞDELERI Ýüz,el,ayak üçin krem, losýon, ýaglar
Brend Nivea
Barkody 4006000072388

 • Ýygyrtlary görnetin azaldýar.

 • Ýüz derisiniň janlylygyny ýokarlandyrýar.

 • Deriniň guramagynyň öňüni alýar.

 • UV goragy netijesinde täze ýygyrtlaryň döremeginiň öňüni alýar.

 • Ýygyrtlary tekizlemek, deriňize ýumşaklyk we janlylyk duýgusyny bermek isleýärsiňizmi?  Ýakymly üýtgeşmäni başdan geçirmek üçin "Ýaşlar energiýasy 55+" gün kremini saýlaň.  Kremiň formulasynda energiýa üpjün edýän we ýygyrtlary netijeli ýumşadýan argan ýagynyň we kalsiniň güýçlendiriji garyşymy bar. "Ýaşlar energiýasy 55+" kremine goşulan ultramelewşe süzgüçler deriňizi goraýar we täze ýygyrtlaryň döremeginiň öňüni alýar.  Ýumşak duýarsyňyz we ulanylandan soň ýüzüňizde ýagly gabyk galmaz.  Üns beriň: Kremiň gözüň töwereginde ulanylmagyndan gaça duruň.