Loading...
Google Play App Store
Tekje onlaýn market
125
Pinsep Gysgyç XJ-0101
Ammarda ýok
Kategoriýa Hojalyk harytlary GAP-GAÇ WE AŞHANA SERIŞDELERI Süzgüç, gyrgyç we gysgyçlar
Barkody 35109
Görnüşi Kümüşsöw
Ölçegi 18 sm

Metal gysgyçlar

Düşündirilişi

 

  Marka: XJ-0101

  Öndüriji: Hytaý

  Reňki: metal

  Görnüşi: aşhana gysgyjy

  Gysgyjyň görnüşi: wertikal

  Niýetlenişi: taýar tagamlary bezemek we önümleri garmak

  Uzynlygy: 18 sm

  Işjeň böleginiň görnüşi: diş-diş

  Işjeň böleginiň uzynlygy: 4 sm

  Işjeň böleginiň ini: 1.5 sm

  Material: metal

  Gap-gaç ýuwýan maşynda ýuwmak: ýok

  Köýdürmeýän örtükler bilen işlemek: ýok