Loading...
Google Play App Store
Tekje onlaýn market
630
Tegelek tarelka, 24 sm, 0311
22.00 TMT
Kategoriýa Hojalyk harytlary GAP-GAÇ WE AŞHANA SERIŞDELERI Aşhana gap-gaçlary we serwisler
Barkody 0311

Tegelek tarelka, 24 sm, 0311

Düşündirişi

 

  Önümiň reňki: ak, gyralary altynsöw çyzykly

  Görnüşi: tabak

  Niýetlenişi: çorba

  Diametri: 24 sm

  Şekil: tegelek

  Tapgyr: Pars Hytaý

 

Pars china 24 sm diametrli tabak art. 0311 baýramçylyk saçagynyň ajaýyp bezegi bolar. Tabak ýokary hilli aýnadan ýasalan. Önüm täsin komponentler we ozaldan gelýän tehnologiýalar boýunça ýasalan, özünuň ajaýyp arassalygy bilen tapawutlanýar. Tabagyň özboluşly görnüşi ony beýleki zawodlaryň önümlerinden tapawutlandyrýar.