Loading...
Google Play App Store
Tekje onlaýn market
76
Fitçi galyp kiçi 11sm
Beýlekiler
10.00 TMT
Beýleki görnüşleri
Beýleki ölçegleri
Kategoriýa Hojalyk harytlary GAP-GAÇ WE AŞHANA SERIŞDELERI Konditer we çörek önümleri üçin
Brend Beýlekiler
Barkody 23832
Reňki Gara
Ölçegi 11 sm

Fitçi galyp 11 sm

Düşündirilişi

 

   Harydyň reňki: Gara

   Önüm: galyp

   Material: poslamaýan polat

   Maksady: fitçi bişirmek üçin

   Şekil: tegelek

   Poslama garşy örtük: hawa

   Diametri: 11 sm

   Çuňlugy: 2,5 sm

Önümiň artykmaçlyklary:

* ýapylýan önümleri "güýçli", durnukly gyralary bilen bişirmek ukyby;

* taýýar tagamlary çykarmagyň aňsatlygy;

* poslamazlyk ukyby

Galybyň gyzmagyndan gaça duruň, ony diňe içine önüm salyp ulanmak maslahat berilýär. Ýuwanyňyzda gyrgyç serişdeleri ulanmaň. Yslary siňdirmeýär. Işlekli, pirog we biskwit bişirmek üçin amatly.