Loading...
Google Play App Store
Tekje onlaýn market
799
Nivea Men Antiperspirant "Black and White invisible 150 ml 82241
Nivea
42.00 TMT
Beýleki görnüşleri
Beýleki ölçegleri
Kategoriýa Gözellik we ideg PARFÝUMERIÝA SERIŞDELERI Erkekler üçin derlemä garşy serişdeler
Brend Nivea
Barkody 4005900035622
Görnüşi gara-ak 2
Ölçegi 150 ml

 Gara eşiklerde ak yz galdyrmaýar. Ak eşikde sary tegmilleriň döremeginiň öňüni alýar.

 Antiperspirant goragy 48 sagat we mylaýym ideg.

 Dermatologiki taýdan synagdan geçirildi.

 Düzüminde spirt ýok.

 Gara eşikdäki ak yzlar we ak reňkdäki sary tegmiller hakda pikir edip bilmeýän guralyňyz barmy?  Nivea Men Antiperspirant "Black and White invisible" saýlaň. Nivea Men Antiperspirant "Black and White invisible" derden goragy kepillendirýär we deriňize ýuwaşlyk bilen ideg edýär, täzelik duýgusyny 48 sagat saklaýar.  Etil spirtini öz içine almaýar.  Dermatologiki taýdan synagdan geçirildi.